1. Indledning.

1.1 Ved at benytte hjemmesiden www.citycaps.dk og tilknyttede tjenester samtykker du til, at City Caps ApS (herefter "City Caps", "vi", "os" eller "vores") behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondata- og cookiepolitik (herefter "Politik").

1.2 Denne Politik gælder for alle City Caps brugere og kunder fra den 10. december. City Caps kan til enhver tid ændre denne Politik, hvilket City Caps vil informere brugere og kunderne om.

2. Dataansvar.

2.1 Dataansvarlig. City Caps er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

2.2 Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi indsamler og behandler persondata som et naturligt led i driften af www.citycaps.dk og har der vedtaget denne Politik. Den fortæller dig, hvordan vi behandler de persondata, vi indsamler og bruger, når du anvender vores tjenester.

2.3 Vi sikrer en fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysninger herom tidspunktet for indsamling af dine persondata.

2.4 Kontaktoplysninger. Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger:

City Caps ApS

Troldhøj Alle 118

6800 Varde

CVR-nr.: 41766107

Telefon: 52 50 04 45

E-mail: kontakt@citycaps.dk

3. Behandling af personoplysninger - del 1.

3.1 Brug af hjemmeside uden tilmelding af tjenester. Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden uden, at vi indsamler oplysninger om dig som beskrevet i følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom på at hjemmesiden anvender cookies, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsættes vores hjemmesides funktionalitet. Du kan læse mere om cookies nedenfor i afsnit 6.

3.2 Nå du tilmelder dig tjenester på hjemmesiden, foretager køb eller kontakter os. Vi anvender persondata om dig for at levere vores tjenesteydelser til dig, forbedre vores service og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

De persondata, vi anvender, omfatter navnlig:

- Almindelige persondata i form af kontakt- samt bankoplysninger.

- Oplysninger, der indgår i henvendelser til os, klager, feedback mv.

City Caps indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om vores brugere eller kunder.

3.3 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål. Vi indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Behandlingen sker, når vi har brug for:

- Administrere din relation til os, inkl. oprettelsesprocessen.

- Levering af vores ydelser, herunder ekspedere din ordre.

- Opfyldelse af din anmodning om særlige tjenester.

- Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig.

Du kan læse om de enkelte tjenester i det følgende. Vi bestræber os altid på at overholde de generelle principper, som er beskrevet efter de enkelte tjenester.

3.3.1 Ordrer. City Caps foretager behandling af følgende oplysninger:

- Fornavn.

- Efternavn.

- Adresse.

- E-mail.

- Telefonnummer.

- Land.

- Registrerings- og kontonummer.

- Login & password.

- IP-adresse(r).

Til brug for vores ydelse foretager City Caps behandling til brug for:

- Logindata og browserdata hvor brugeren giver tilladelse til dette.

- Administration af betalinger samt bogføring.

- Ordrehistorik.

- Klager.

- Begivenheder.

- Beskeder på siden.

- Data, som automatisk indsamles på baggrund af brugeraktivitet på hjemmesiden (jf. cookiepolitikken nedenfor).

Hvis du bestiller varer på vores hjemmeside videregiver vi dine oplysninger som følger:

- Navn og adresse til GLS, for at kunne forsende dine varer.

- E-mailoplysninger til Trustpilot udelukkende til brug for, at Trustpilot kan kontakte dig pr. e-mail vedr. din bedømmelse af købsforløbet.

Vi behandler disse oplysninger på baggrund af dit samtykker, og overholder de øvrige vilkår i Politikken.

3.3.2 Nyhedsbrev. Du kan på vores hjemmeside samt under ordreafgivelse særskilt tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du vil altid kunne framelde dig denne service i hver henvendelse. Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller andre uopfordrede kommercielle henvendelser fra vores partnere uden forudgående samtykke.

Vi benytter servicen Mailchimp, til at udsende vores nyhedsbreve. Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev vil der således ske videregivelse af dit navn og e-mailadresse til Mailchimp.

Vi anvender en teknologi fra Mailchimp, hvor vi kan se hvis du har klikket på et af vores links i vores nyhedsmail. Vi anvender kun oplysninger til statiske formål.

4. Behandling af personoplysninger - del 2.

4.1 Videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere. For at kunne levere vores ydelse til dig, er det nødvendigt at kunne videregive relevante personoplysninger om dig til vores underleverandører såsom ordrehåndtering/ - returnering, betalingsløsninger m.m.

Vi benytter kun databehandlere som giver de fornødne garantier for at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen vil overholde relevante krav i gældende databeskyttelseslovgivning, inkl. beskyttelsen af den registreredes rettigheder.

4.2 Vi behandler kun relevante person data. Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere persondata, end denm, vi har brug for til det konkrete formål.

4.3. Vi behandler kun nødvendige persondata. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift, f.eks. bogføringslovgivning. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

4.4 Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata. Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledene. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores tjenester er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i din persondata. Du kan enten logge på din profil via vores hjemmeside, eller benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.4 til at meddele os dine ændringer.

4.5 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.

Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er forpligtet til at opbevare, f.eks. som følge af bogføringsloven.

Derudover sletter vi inaktive brugerprofiler, som vi kalder "members", efter ét års inaktivitet. Forinden vil vi have påmindet brugeren herom.

4.6 Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. Hvis vi videregiver dine person til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi forinden dit samtykke og informere om, hvad dine persondata vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registreret (den såkaldte Robinsonliste).

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retlig forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i lovpligtig indberetning til en myndighed.

5. Sikkerhed.

5.1 Vi beskytter dine persondata. Vi passer på dine persondata for at undgå, at de utilsigtet går tabt eller bliver ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendsakb til dem.

Vi anvender databehandlere i EU som opbevarer og behander personoplysninger på vegne af City Caps i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev kan dit navn og e-mail blive overført til Mailchimps servere i USA. Mailchimp er Privacy Shield certificeret, jf. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG, hvorfor det er vurderet, at Mailchimp sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for f.eks. diskrimination, ID-tyveri eller -svindel, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulæmpe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigst muligt.

Privatlivspolitik er senest opdateret d. 3/11/2021.