Fordi vi er meget opmærksomme på de negative påvirkninger, vi kan være med til at skabe, hvis vi ikke producerer vores kasketter på en hensigtsmæssig og etisk måde.

Læs næste: Circular fashion.